Autorizované měření emisí

Autorizované měření emisí

Autorizované měření emisí stacionárních zdrojů se provádí dle zákona 201/2012 Sb. - Zákon o ovzduší a Vyhlášky č. 415/2012 Sb..

Autorizované měření emisí provádíme na základě Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o autorizaci k měření emisí č.j. 2336/780/12/Hl.. Tato autorizace nám byla vydána bez omezení platnosti.

Naše laboratoř měření emisí je Zkušební laboratoř měření emisí č. 1558 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

pdfPravidla užívání odkazu na akreditaci

Autorizované měření emisí znečišťujících látek

 • tuhé znečišťující látky ( TZL )
 • oxid siřičitý ( SO2 )
 • oxid uhelnatý ( CO )
 • oxidy dusíku ( NOx )
 • plynné anorganické sloučeniny chloru
 • plynné anorganické sloučeniny fluoru
 • amoniak ( NH3 )
 • sirovodík, sirouhlík ( H2S, CS2 )
 • těkavé organické látky stanovené jako sumární organický uhlík ( TOC )
 • těkavé organické plyny a páry stanovené jednotlivě ( VOC )
 • kyanidy ( CN )
 • těžké kovy
 • tmavost kouře dle Ringelmanna
 • sazivost dle Bacharachova testu
 • doprovodné veličiny
  • vzduchotechnické parametry
  • koncentrace referenční složky – kyslík ( O2 )

Autorizované měření emisí v praxi

Autorizované měření emisí v energetice

 • kotelny na plynná, kapalná a pevná paliva
 • bioplynové stanice
 • kogenerační jednotky
 • jednotky technologických ohřevů

Autorizované měření emisí zdrojů užívajících organická rozpouštědla

 • tiskárny
 • lakovny
 • odmašťovny
 • laminátovny

Autorizované měření emisí ostatních zdrojů

 • průmyslová výroba a zpracování kovů a plastů
 • zpracování nerostů a výroba nekovových minerálních produktů
 • chemický průmysl
 • potravinářský, dřevozpracující a ostatní průmysl

Hranatá příruba pro měření tuhých látek

 Kulatá příruba pro měření plynných látek

Hranatá příruba pro měření tuhých látek Kulatá příruba pro měření plynných látek

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.