Autorizované měření emisí

Odborné posudky

Odborné posudky v souladu s požadavky § 11 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší jsou vyžadovány správními úřady od provozovatelů zdrojů znečišťování v případě správního řízení podle § 11 odstavce 2 písm. b) a c) zákona

  • povolení k umisťování stacionárních zdrojů
  • povolení staveb stacionárních zdrojů a k jejich změnám
  • k záměrům na zavedení nových výrob s dopadem na ovzduší u stacionárních zdrojů
  • k záměrům na zavedení nových technologií s dopadem na ovzduší u stacionárních zdrojů
  • k výrobě zařízení, materiálů a výrobků, které znečišťují nebo mohou znečišťovat ovzduší, s výjimkou výrobků stanovených k posuzování shody podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů)
  • k výrobě nových technologií, výrobků a zařízení sloužících k ochraně ovzduší včetně technických podmínek provozu a návrhů provozních předpisů výrobce, s výjimkou výrobků stanovených k posuzování shody podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů)

Osvědčení o autorizaci ke zpracování odborných posudků č.j. 1579/820/08/IB

Stanovisko MŽP k platnosti autorizací vydaných podle zákona č.86/2002 Sb.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.