Odborné posudky

Rozsah Osvědčení o autorizaci ke zpracování odborných posudků č.j. 1579/820/08/IB dle jejich kódového označení v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší:

 

 • Energetika – spalování paliv (kódy 1.1. – 1.4.)
 • Tepelné zpracování odpadu, nakládání s odpady a odpadními vodami (kódy 2.2. – 2.7.)
 • Energetika ostatní (kódy 3.1. – 3.7.)
  – Výroba a zpracování kovů a plastů (kódy 4.1.1 – 4.17)
 • Zpracování nerostných surovin (kódy 5.1.1 – 5.14.)
 • Chemický průmysl (kódy 6.1. – 6.25.)
 • Potravinářský, dřevozpracující a ostatní průmysl (kódy 7.1. – 7.17.)
 • Chovy hospodářských zvířat (kód 8.)
 • Použití organických rozpouštědel (kódy 9.1. – 9.24.)
 • Nakládání s benzinem (kódy 10.1. – 10.2.)
 • Ostatní zdroje (kódy 11.1. – 11.9.)

Odborné posudky v souladu s požadavky § 11 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. – Zákon o ochraně ovzduší jsou vyžadovány správními úřady od provozovatelů zdrojů znečišťování v případě správního řízení podle: § 11 odstavce 2:

 • § 11 odstavce 2 písm. b) závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší
 • § 11 odstavce 2 písm. c) závazné stanovisko k provedení stavby stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší
 • § 11 odstavce 2 písm. d) povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší
 • § 13 odstavce 2– řízení o změně povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší

Obsahové náležitosti Odborného posudku, který musí být zpracován autorizovanou osobou (naše společnost disponuje potřebnou autorizací Ministerstva životního prostředí) uvádí Příloha č. 13 k Vyhlášce č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Kontakt

ET EKOTERM s.r.o.
Znojemská 2716/78
586 01 Jihlava

IČ: 25585983
DIČ: CZ25585983

Tel.: +420 567 303 174
Mob.: +420 731 155 722

ID datové schránky: si74pxy
Email: info@ekoterm-jihlava.cz

Nezávislá poptávka

Vzhledem k rozdílné náročnosti jednotlivých měření Vám rádi zpracujeme cenovou nabídku přesně podle Vašich požadavků. Vaše požadavky specifikujte v následující poptávce.