Autorizované měření emisí

Ostatní služby

Provozní řád

Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší, obsahující soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního zdroje, včetně opatření k předcházení, ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů, zpracovávají provozovatelé všech stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší označených ve sloupci C v příloze č. 2 k zákonu o Ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

Náležitosti Provozního řádu definuje příloha č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Hlášení do ISPOP

Zpracování a dodání hlášení do ISPOP.

  • souhrnné provozní evidence (F_OVZ_SPOJ)
  • poplatků za znečišťování ovzduší (F_OVZ_POPL)
  • bilance organických rozpouštědel

Poradenství v oblasti ochrany ovzduší

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.