Ostatní služby a poradenství

Provozní řád a hlášení do ISPOP.

Provozní řád

Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší, obsahující soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního zdroje, včetně opatření k předcházení, ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů, zpracovávají provozovatelé všech stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší označených ve sloupci C v příloze č. 2 k zákonu o Ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

Náležitosti Provozního řádu definuje příloha č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Zpracování souhrnné provozní evidence (ISPOP)

Zpracování a dodání hlášení do ISPOP.

  • souhrnné provozní evidence (F_OVZ_SPOJ)
  • poplatků za znečišťování ovzduší (F_OVZ_POPL)
  • bilance organických rozpouštědel

Povolení provozu

Zajišťujeme vyřízení všech potřebných stanovisek a povolení provozu vyjmenovaných stacionárních zdrojů napříč jednotlivými fázemi vedených řízení nových i stávajících vyjmenovaných zdrojů.

 

Kontakt

ET EKOTERM s.r.o.
Znojemská 2716/78
586 01 Jihlava

IČ: 25585983
DIČ: CZ25585983

Tel.: +420 567 303 174
Mob.: +420 731 155 722

ID datové schránky: si74pxy
Email: info@ekoterm-jihlava.cz

Nezávislá poptávka

Vzhledem k rozdílné náročnosti jednotlivých měření Vám rádi zpracujeme cenovou nabídku přesně podle Vašich požadavků. Vaše požadavky specifikujte v následující poptávce.